Mabuhay!
mga Kababayan, kayo po ay lugod naming inaanyayahan para dumalo tuwing ika-4 na linggo ng buwan para sa Banal na Misa.
Isang Lahi, Isang Diyos!